Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

 

Ważne informacje dla kandydatów do klasy A (Oddział przygotowania wojskowego)! Test sprawności fizycznej

Termin rekrutacji 

odbędzie się 9 czerwca od godz.9.00. Powinni się zgłosić wszyscy kandydaci do klasy A (OPW), okazać legitymację lub inny dokument potwierdzający tożsamość oraz zgodę rodziców na udział w teście (próbie sprawności fizycznej). Z kandydatami będziemy się kontaktować telefonicznie

Kandydaci którzy nie zdążą się zalogować do 31 maja do systemu elektronicznego, mają jeszcze szansę wybrać tę klasę po wcześniejszym skontaktowaniu się ze szkołą. Orzeczenia o stanie zdrowia dostarczamy dopiero po zakwalifikowaniu do klasy.

 
 

Ogłoszenia

loading...
Ogłoszenia

Uroczystości i rocznice

loading...
Uroczystości i rocznice

Oddział przygotowania wojskowego

loading...
Oddział przygotowania wojskowego
loading...
Obozy szkoleniowe
Udział w wykładach
Sport
Konkursy
Sukcesy Uczniów
A A A

Stypendia Prezesa Rady Ministrów przyznawane są za najlepsze wyniki w nauce.
Stypendium przyznaje się uczniom, którzy otrzymali promocję z wyróżnieniem (średnia powyżej 4,75), uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, osiągając w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre. Nasze liceum może pochwalić się wieloma stypendystami.

Co roku jeden z najlepszych uczniów otrzymuje tak zaszczytną nagrodę.

Stypendyści z naszej szkoły:

 • Tomasz Jaroszewicz - 2006
 • Angelika Nowak - 2007
 • Mateusz Rozwadowski - 2008
 • Marlena Koźluk - 2009
 • Wioleta Demianiuk - 2010
 • Anna Polijechowa - 2011
 • Paula Aleszkiewicz - 2013
 • Aleksandra Zubrzycka - 2014
 • Natalia Kozik - 2015
 • Patrycja Demianiuk - 2016
 • Oliwia Boguszewska - 2017