Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
A A A

W Akademickim Liceum Ogólnokształcącym rozpoczyna funkcjonowanie Koło Historyczne. Pierwszym jego działaniem było wyjście do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Białej Podlaskiej, gdzie w dniu 12 września odbyła się konferencja naukowa zatytułowana „II wojna światowa na Podlasiu. Przyczyny – Przebieg – Konsekwencje”. Konferencja wpisywała się w harmonogram obchodów 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Zainteresowani historią uczniowie ALO wysłuchali naukowych referatów wygłoszonych przez badaczy, a dotyczących losu jeńców wojennych przetrzymywanych w naszym regionie, obrony Twierdzy Brzeskiej, wywózek mieszkańców Podlasia na przymusowe roboty do Niemiec, propagandy niemieckiej, roli Kościoła przed wojną i w jej trakcie oraz referendum ludowego 1946 roku.


Dziękujemy organizatorom i prelegentom za możliwość wzięcia udziału w tak ciekawym wydarzeniu.