Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
A A A

23 lipca br. nasze liceum zawarło porozumienie o współpracy z Wojskową Komendą Uzupełnień w Białej Podlaskiej. Zyskaliśmy dzięki temu nowego partnera do realizowania zadań w zakresie edukacji proobronnej, patriotycznej i obywatelskiej w klasach mundurowych. Porozumienie zakłada promowanie i kultywowanie tradycji Wojska Polskiego oraz służby w jego szeregach zawodowych i formacjach ochotniczych. Dokument podpisali: Wojskowy Komendant Uzupełnień ppłk Maciej Kwiatkowski i Dyrektor szkoły Elżbieta Zaremba.

Zdjęcia: Wojskowa Komenda Uzupełnień